Duurzame Voeding

Ook duurzame voeding is een thema dat de drie pijlers van duurzame ontwikkeling bevat en waar het FIDO als sinds 2009 rond werkt. 

In 2011 was duurzame voeding het thema van de Dag van de Duurzame Ontwikkeling voor federale ambtenaren. Het communicatiemateriaal dat werd opgemaakt is beschikbaar op onze website.

De POD DO, nu het FIDO, werkte verschillende projecten uit om de voeding van de personeelsrestaurants van de federale overheid duurzamer te maken:

  • In 2009 werd een eerste pilootproject in samenwerking met het restaurant in de Financiëntoren in Brussel opgezet. 
  • Dit project werd in 2011 uitgebreid naar 11 restaurants bij verschillende federale overheidsdiensten.
  • In 2013 werd een project opgestart met de restaurants behorende tot de groep Fedorest van de FOD Financiën.