homepage

Illustratie Het “Vademecum duurzame mobiliteit” toont de federale overheidsdiensten de juiste richting Hoe kunnen de federale overheidsdiensten een beleid van duurzame mobiliteit op touw te zetten? Het antwoord vindt u in het “vademecum duurzame mobiliteit voor federale overheden”.
Illustratie Lancering: Subsidies - projectoproep 2015 De Minister van Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine MARGHEM en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling maken subsidies vrij voor partnerschappen die het meest innovatief zijn in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen die vorm en richting geven aan duurzame ontwikkeling.

Nieuws