Benchmark milieuprestaties

In 2009 werd de derde EMAS-Verordening gepubliceerd. Het publiceren van milieuprestatie-indicatoren in de milieuverklaring is voortaan een ‘must’.

Deze eis maakt het mogelijk om de resultaten van de verschillende diensten te vergelijken en te komen tot zogenaamde ‘kengetallen’.

In 2011 voerde de POD DO een eerste benchmarking uit m.b.t. gemeenschappelijke milieuprestatie-indicatoren.
Met de benchmarking trachtte de POD DO in een gezamenlijk overzicht:
• een gemiddelde waarde toe te kennen aan gemeenschappelijke milieu-indicatoren;
• de evolutie van de milieuprestaties in kaart te brengen;
• de mogelijkheid te geven aan elke overheidsdienst om de resultaten toe te lichten.

Vanuit de benchmarking kunnen overheidsdiensten van elkaar leren en kunnen gezamenlijk nieuwe mogelijkheden en/of hindernissen zichtbaar worden.

De POD DO heeft de ambitie om elke 2 jaar een dergelijke benchmarking uit te voeren.