Beleidsnota Duurzame Ontwikkeling

De beleidsnota Duurzame Ontwikkeling is een document waarin de minister de grote principes uit het regeerakkoord verder uitwerkt en de belangrijkste lijnen aangeeft van het beleid dat de minister wil voeren tijdens het volgende beleidsjaar. De beleidsnota hangt samen met de begroting die voor het volgende jaar voor het beleidsdomein wordt vastgelegd. De grote strategische lijnen van de volledige regeerperiode van de minister worden in een algemene beleidsnota opgenomen bij het begin van de legislatuur.