FRDO Persprijs Duurzame Ontwikkeling: Feit en fictie in de (nieuwe) media: op weg naar het post-truth tijdperk?

Op donderdag 11 mei (14u) vindt de uitreiking plaats van de jaarlijkse FRDO-Persprijs. Dit jaar zijn de gedrukte en elektronische media  aan de beurt. Dit jaar gaat extra aandacht naar artikelen over  onderwijs/educatie met betrekking tot klimaatverandering en klimaatbeleid. Het event vindt plaats in zaal Pollack van het Residence Palace te Brussel. Nadien (16u) volgt er een receptie in de patio.

Traditiegetrouw is er tijdens de uitreiking een duolezing over een actueel onderwerp. Dit jaar is het thema  « Feit en fictie in de (nieuwe) media: op weg naar het post-truth tijdperk ? ».  Wat wordt in de media als nieuws gepresenteerd, welke rol spelen de sociale media inzake «  alternative truths », hoe beïnvloedt dit het beleid ? Twee eminente sprekers geven hun antwoorden op deze vragen : Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard, en Gérald Bronner, professor sociologie Paris Diderot.

Met zijn persprijs wil de FRDO journalistieke producten bekronen die een perspectief van duurzame ontwikkeling hanteren. Dit houdt aandacht in voor zowel economische, ecologische als sociale invalshoeken, als voor het mondiale kader en het langetermijnperspectief. Het onderwerp kan zeer uiteenlopend zijn, en bijvoorbeeld te maken hebben met energie, mobiliteit, huisvesting, economie, ruimtelijke ordening, financiën, werkgelegenheid, milieu, voeding, armoede, klimaat, toerisme …

De laureaten van de Persprijs worden aangeduid door een jury die bestaat uit communicatie-deskundigen van de leden van de raad, en ontvangen naast een geldsom van 1000 EUR ook een originele en duurzame trofee. De prijsuitreiking  vindt plaats begin 2017.

Tijdens het event is er simultaanvertaling NL-FR. Deelname is gratis, en een uitgebreider uitnodiging volgt nog. U kan de datum alvast in uw agenda noteren, of reeds inschrijven via deze link: http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/707/