Pilootproject duurzaamheidsverslaggeving (GRI)

Daarnaast worden de federale overheidsdiensten sinds kort ook aangemoedigd om duurzame ontwikkeling op te nemen in de strategische doelstellingen van het managementplan of bestuursovereenkomst en hierover te rapporteren in een duurzaamheidsverslag. In 2014 werden zes federale overheidsdiensten begeleid om een duurzaamheidsverslag volgens de GRI richtlijnen op te maken. 

Een duurzaamheidsverslag vraagt visie en engagement

Het uitwerken van een duurzaamheidsverslag is een pragmatische manier om de initiatieven rond maatschappelijke verantwoordelijkheid in een organisatie te bundelen en de stakeholders hierbij te betrekken. Door gebruik te maken van de richtlijnen uitgebracht door het GRI – Global Reporting Initiative – gaat de oefening een stap verder. Met de nieuwe set richtlijnen, de vierde generatie ondertussen, rapporteren organisaties niet enkel statistieken over bepaalde indicatoren, maar wordt ook er ook een strategische managementvisie en engagement op lange termijn verwacht.

6 federale overheidsdiensten doen mee

Duurzaamheidsverslaggeving is nog niet ingeburgerd bij de federale overheid. Met dit pilootproject heeft het FIDO federale overheidsdiensten de kans gegeven om met een persoonlijke begeleiding van externe experten het proces tot een GRI G4 duurzaamheidsrapport te doorlopen.
Zes federale overheidsdiensten springen op de boot.
- FOD Kanselarij van de Eerste Minister
- FOD Personeel en Organisatie
- FOD Financiën
- FOD Economie,
- FOD Justitie
- Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Een traject van leren en toepassen

Het traject verliep in vijf stappen. Iedere stap startte met een gemeenschappelijke sessie waarbij de focus lag op informeren en uitwisseling. Daarna volgde voor iedere fase twee geïndividualiseerde sessies waarbij de overheidsdiensten werden begeleid in hun traject.

Handleiding voor duurzaamheidsverslaggeving door overheidsdiensten

Om ook andere overheidsdiensten te ondersteunen bij hun eerste stappen richting duurzaamheidsverslaggeving, werd er parallel met deze pilootprojecten een handleiding uitgewerkt. Samen met de realisaties – de vijf duurzaamheidsverslagen – vormt deze handleiding een pragmatische introductie en stappenplan voor een GRI duurzaamheidsverslag.