Milieuzorg

Vanaf de jaren 1970 en 1980 is het milieubewustzijn in de wereld almaar toegenomen. Ook de milieuwetgeving kent sindsdien een enorme toename zowel in volume als in complexiteit. Bovendien wordt vandaag van organisaties verwacht dat zij transparant zijn inzake de milieu-impact van hun activiteiten op het ecosysteem. Dit alles heeft geleid tot de ontwikkeling van vrijwillige managementtools om organisaties te helpen bij de beheersing van de milieuwetgeving en de milieu-impact van hun activiteiten.

De Europese Commissie ontwikkelde in dat kader het “Eco Management and Audit Scheme” (EMAS). De eerste EMAS-Verordening werd gepubliceerd in 1993. Om de jaar 8 jaar, onderwerpt de Europese Commissie EMAS aan een herziening. Vandaag is de Verordening 1221/2009 of EMAS-III van toepassing.

EMAS is één van de bekendste modellen van milieuzorgsystemen. ISO14001 is een ander bekend instrument. 
In de EMAS-Verordening staan milieuzorgsystemen omschreven als “het gedeelte van het algemene beheersysteem dat de organisatiestructuur, planning, verantwoordelijkheden, praktijken, procedures, processen en middelen omvat die nodig zijn voor het ontwikkelen, uitvoeren, realiseren, toetsen en handhaven van het milieubeleid en het beheren van de milieuaspecten.”

EMAS is een managementinstrument om milieuprestaties te evalueren, te beheren en te verbeteren. En dat niet één keer, maar voortdurend.