Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid (MV) nemen en werken aan duurzame ontwikkeling is niet nieuw. Zeker niet voor overheden, die immers een maatschappelijke rol vervullen. Overheden nemen al diverse maatregelen en acties voor MV en duurzaamheid, zowel via beleid als binnen de eigen organisatie. Echter, dit gebeurt nog niet altijd systematisch en coherent of op alle domeinen. Denk maar aan:

  • Hoe integreert de organisatie haar MV in de waarden, visie, strategie en operaties?
  • Welke managementprocessen past het toe voor het formuleren van MV doelstellingen en hoe worden die opgevolgd, de resultaten gemeten en verbeteringen aangebracht?
  • Op welke wijze en naar wie wordt hierover gecommuniceerd?
  • Bestaat er in de organisatie goed zicht op de effecten (positief of negatief) van de eigen activiteiten op mens, gezondheid, milieu, biodiversiteit, mensenrechten, economie, enz.?
  • Is het duidelijk wat de diverse stakeholders verwachten van de organisatie, opdat deze haar bijdragen aan duurzame ontwikkeling kan vergroten,
  • Worden de stakeholders ook betrokken bij het vinden van oplossingen voor de duurzaamheidsuitdagingen waarvoor die organisatie staat?

Maatschappelijke verantwoordelijkheid gestructureerd en consequent doorvoeren vraagt kennis en ondersteuning. Twee belangrijke internationaal erkende en vrijwillige instrumenten kunnen hierbij helpen: de ISO 26000 richtlijn en het Global Reporting Initiative (GRI).