Levenscycluskost

De aankoop van een product, dienst of werk gaat altijd gepaard met een prijs die ervoor betaald wordt. Voor een overheid is de aankoopprijs echter maar één kostelement in het hele proces van kopen, gebruiken,beheren en verwijderen.

Een levenscycluskost ('Life CycleCost') – voor een overheidsdienst - is een raming van alle kosten gekoppeld aan de levenscyclus van een product, dienst of werk die rechtstreeks betaald worden door een overheidsdienst met inbegrip van de externe effecten waarvan voorzien is dat ze in de nabije toekomst zullen worden geïnternaliseerd.. Dergelijke LCC-analyses wegen niet alleen economische belangen af, maar brengen ook milieu- en eventueel sociale aspecten mee in rekening.

Verschillende studies tonen aan dat, voor een aantal milieuvriendelijke productgroepen, de totale kostprijs lager ligt dan hun minder milieuvriendelijke varianten. En dat desondanks een soms duurdere aankoopprijs.

In 2011, in het kader van de uitvoering van het actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011, voerde de POD DO een studie uit naar de mogelijkheden en hindernissen voor de toepassing van de levenscycluskost in duurzame overheidsopdrachten.

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/goede-praktijken-2015/levenscycluskost-2012