Federaal Beleid

De organisatie van beleidsvoorbereiding inzake duurzame ontwikkeling wordt vastgelegd in de wet van 5 mei 1997 over de coördinatie van het federaal beleid voor duurzame ontwikkeling. Hiermee was België een van de eerste Europese landen met een institutioneel kader om duurzame ontwikkeling op een geïntegreerde manier na te streven. Het was bovendien een direct gevolg van de Belgische verbintenissen aangegaan op de ‘Earth Summit’ van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro in 1992.

In 2013 heeft de federale regering een strategische langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling goedgekeurd. Deze langetermijnvisie wordt stapsgewijs gerealiseerd doorheen een vijfjarige beleidscyclus waarin de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO), de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkelingen (POD DO), de Taskforce Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau (TFDO) en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ieder hun eigen rol in spelen.