European Sustainable Development Network

Binnen Europa worden de ambtenaren actief op het vlak van duurzame ontwikkeling met elkaar in contact gebracht via het ESDN. Dit netwerk wisselt via pear learning best practices uit aangaande duurzame ontwikkeling en in het bijzonder met betrekking tot de nationale strategieën omtrent  duurzame ontwikkeling. Deze uitwisseling vindt voornamelijk plaats tijdens de jaarlijkse conferenties en de halfjaarlijkse workshops. In juni 2006 werd het netwerk ook erkend in de vernieuwde Europese Strategie Duurzame Ontwikkeling. Via het FIDO is België vertegenwoordigd in de ESDN-stuurgroep, samen met andere landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Finland, Frankrijk, en Zwitserland.

De conferentie van 2015 vond plaats in Luxemburg op 8 en 9 oktober. De SDGs vormden het hart van deze samenkomst. Hoofddoel was dan ook bespreken hoe we de Agenda-2030 en de SDGs kunnen implementeren op het Europese en het nationale niveau, welke besluitvormingsarchitecturen en strategische raamwerken we moeten opzetten, en hoe we de verschillende stakeholders succesvol kunnen betrekken in het implementatieproces.