Eten federale ambtenaren duurzaam?

Om de campagne voor de Dag van de Duurzame Ontwikkeling 2011 voor te bereiden, voerde de POD Duurzame Ontwikkeling in april 2011 een onderzoek bij de federale ambtenaren naar hun eetgedrag en meer specifiek naar de gewoonten en opinies over het eten van vlees.

Meer dan 8000 collega’s uit alle federale overheidsdiensten vulden de enquête in. Onder de respondenten zijn vrouwen (63%) meer vertegenwoordigd dan mannen (37%). Ook Nederlandstaligen (58%) vulden iets vaker de enquête in dan Franstaligen (42%). Bijna de helft van de respondenten (48%) behoort tot de leeftijdscategorie 30 tot 49 jaar.

Meer dan 90% van alle deelnemers aan het onderzoek eet dagelijks vlees. Meer dan de helft eet bovendien meer dan 100 gr vlees per dag en overschrijdt dus de richtlijnen van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan. Deze systematische overconsumptie van vlees is sinds de tweede helft van vorige eeuw een gewoonte geworden in onze cultuur en samenleving. Daarom wordt een verandering van eetgewoonte door bijna de helft van de respondenten ook beschouwd als moeilijk of als een verandering die tijd vraagt.

Toch is minder vlees eten voor bijna 65% van de deelnemers aan het onderzoek haalbaar. De gezondheid is de belangrijkste motiverende factor om minder vlees eten. Het leefmilieu is de tweede belangrijkste motiverende factor.

Wat vinden de respondenten van een campagne die sensibiliseert om minder vlees te eten? Ongeveer 70% vindt een dergelijke campagne nuttig en positief. De campagne moet informeren over de voordelen van minder vlees eten en over de nefaste gevolgen van de overconsumptie van vlees. Verder moet de campagne ook praktische informatie bevatten met allerlei adviezen en aanbevelingen.