Duurzame voeding in de personeelsrestaurants van de federale overheid

De POD DO werkte verschillende projecten uit om de voeding van de personeelsrestaurants van de federale overheid duurzamer te maken:

  • In 2009 werd een eerste pilootproject in samenwerking met het restaurant in de Financiëntoren in Brussel opgezet.
  • Dit project werd in 2011 uitgebreid naar 11 restaurants bij verschillende federale overheidsdiensten.
  • In 2013 werd een project opgestart met de restaurants behorende tot de groep Fedorest van de FOD Financiën.