Duurzame Overheidsaankopen

Duurzame overheidsopdrachten hebben betrekking op een proces waarbij publieke autoriteiten op zoek zijn naar de inkoop van goederen, diensten en werken met een verminderde negatieve milieu en sociale impact doorheen hun levenscyclus in vergelijking met goederen, diensten en werken die dezelfde primaire functie vervullen als anders aangekochte goederen, diensten of werken.

Het FIDO heeft in de loop van de jaren een Gids voor Duurzame Aankopen voorbereid. De gids geeft aanwijzingen over het opnemen van duurzame criteria in overheidsbestekken in het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten. In deze gids vindt u ook informatie terug over de Levenscycluskost. Hiermee kan de totale kost (aanschaffingskost, werkingskosten en eventuele kosten m.b.t. afval) gedurende de levenscyclus van een product of dienst bepaald worden. Tot slot werkt het FIDO ook mee aan een pilootproject omtrent ethische verantwoordelijkheid bij overheidsopdrachten.