Duurzame evenementen

Als evenementorganisator zal u steeds vaker gevraagd worden naar een duurzame organisatie van uw evenement. Hoe begint u hieraan? Wat betekent duurzaamheid voor een evenement? Waar moet u als organisator op letten?

Er bestaan uiteraard verschillende definities voor een verantwoord evenement. Ze hebben evenwel een aantal gemeenschappelijke punten:

  • Zo min mogelijke schade aan het milieu
  • Een positieve weerslag op sociaal en economisch vlak
  • Aandacht voor de duurzaamheid bij elke stap en op elk niveau
  • Bewustmaking van de dienstverleners en deelnemers aan de geleverde inspanningen