De Taskforce Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau

Het Federaal Planbureau is een instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling wordt bestudeerd.

In het kader van de beleidscyclus van duurzame ontwikkeling, stelt de TF DO het Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling (FRDO) op. Dit Rapport wordt gebruikt als basis voor een nieuwe vijfjarige beleidscyclus en bestaat uit twee delen.

Het eerste deel bevat een stand van zaken en een evaluatie van de bestaande toestand en van het beleid dat werd gevolgd. Het tweede deel is een oefening in toekomstverkenning. De verwachte evolutie van de ontwikkelingen op internationaal vlak en alternatieve scenario’s voor de realisatie van doelstellingen uit de langetermijnvisie worden voorgesteld. Deze beschrijving van de verwachte ontwikkelingen bij gewijzigd en bij ongewijzigd beleid helpt de federale overheid en het maatschappelijk middenveld om te beslissen en welke maatregelen het best genomen worden om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.