De rol van de POD DO

De POD DO vervult in dit project een coördinerende rol en vormt een tussenschakel tussen de diverse betrokkenen.

Enkele voorbeelden van coördinerende taken zijn:

  • Elke FOD en POD kon profiteren van de vakkennis van adviseurs gespecialiseerd in milieubeheersystemen. De POD DO stond in voor de plaatsing van overheidsopdrachten en de coördinatie van de consultancy.
  • De POD DO bracht de EMAS-coördinatoren samen in een netwerk om de uitwisseling van ervaring en de kapitalisatie van goede praktijken te bevorderen. In 2012 werd bestaande werkgroep officieel een ICDO-werkgroep. Minstens vier maal per jaar wordt een EMAS ICDO-vergadering georganiseerd over thema’s die verband houden met milieubeheer.
  • De POD DO staat onder meer ook in voor de organisatie van de EMAS ICDO-werkgroepen, de rapportering van een jaarlijkse stand van zaken aan de Ministerraad, de opmaak van een tweejaarlijkse benchmarking van gemeenschappelijke milieuprestatie indicatoren, de organisatie van gekruiste interne audits en het bijhouden van een wettelijk milieuregister.
  • De POD DO is ook het aanspreekpunt voor thema’s die elke federale instelling aanbelangen.