Criteria voor duurzame producten/diensten

De Gids voor Duurzame Aankopen is vooral bestemd voor inkopers uit de overheid. Ze geeft aanwijzingen over het opnemen van duurzame criteria in overheidsbestekken in het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten. Ook voor niet-overheidsinstantie kan zij een bron van informatie zijn bij de inkoop van duurzame producten en diensten.

Met de Gids voor Duurzame Aankopen kunt u:

  • duurzame criteria bepalen voor een breed assortiment producten en diensten
  • rekening houden met ecologische en sociale criteria bij uw aankopen en deze opnemen in uw bestek
  • gemakkelijk nagaan of de criteria worden gerespecteerd dankzij de verwijzingen naar de kwaliteitslabels
  • het aanbod op de Belgische markt voor de gangbare producten en diensten bepalen
  • in alle vrijheid uw eigen eisen stellen naargelang uw motivatie en ervaring