Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

In september 2015 worden de Sustainable Development Goals (SDGs), die aangekondigd werden tijdens Rio+20, formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met de Duurzame Ontwikkelingsagenda 2030. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs die gekoppeld worden aan 169 targets een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de goeie koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling, namelijk: het economische, het sociale en het ecologische. De doelen zijn de volgende:

 • Doelstelling 1.: Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 • Doelstelling 2.: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
 • Doelstelling 3.:  Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
 • Doelstelling 4.: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 • Doelstelling 5.: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
 • Doelstelling 6.: Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
 • Doestelling 7.: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 • Doelstelling 8.: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
 • Doelstelling 9.: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
 • Doelstelling 10.: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
 • Doelstelling 11.: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 • Doelstelling 12.: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
 • Doelstelling 13.: Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden
 • Doelstelling 14.: Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
 • Doelstelling 15.: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
 • Doelstelling 16.: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
 • Doelstelling 17.: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Meer informatie in dit document. 

Deze doelen vormen een unieke fusie van twee mondiale agenda’s, namelijk deze van duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze agenda ligt op ‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie niet enkel in het Globale Zuiden moet gebeuren maar over de gehele planeet.

Om de vooruitgang naar de verwezenlijking van de doelstellingen en de subdoelstellingen van de VN te volgen, werd in maart 2016 een geheel van 242 globale indicatoren voorgesteld door UNSTAT dat de 169 subdoelstellingen moet meten. Centraal hierbij is dat meerdere indicatoren opgesplitst moeten worden volgens relevante categorieën zoals geslacht, leeftijd, geografische ligging enz. Voor bepaalde indicatoren bestaat er reeds ruime methodologische overeenstemming, terwijl voor andere indicatoren nog verder onderzoek verricht moet worden. Het betreft hier dus een lijst die in de toekomst zeker nog verder zal evolueren. Het is ook belangrijk te onthouden dat deze indicatoren slechts een mondiale aanzet vormen, de lidstaten worden aangespoord om via verdere nationale verfijning meer nauwkeurigere metingen te verzekeren. Meer informatie over de opvolgingsindicatoren vindt u in de presentaties van onze sprekers tijdens een van onze middagen DO. 

Overzicht van de doelstellingen in drie talen (Engels, Nederlands & Frans) in dit document

Video "To leave no one behind, we all have to lead"