Beleid duurzame overheidsopdrachten

Volgens het Federaal actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011, moet er bij duurzame overheidsopdrachten rekening gehouden worden met de drie pijlers voor duurzame ontwikkeling, meer bepaald:

  • het verbeteren van de kwaliteit van de economische groei, de competitiviteit van de bedrijven en de voorwaarden voor mededinging via de creatie van een 'level-playing field' dat aan voldoende bedrijven toelaat om mee te dingen naar overheidsopdrachten
  • het beschermen van het leefmilieu en het verminderen van de ecologische voetafdruk van de overheidsconsumptie
  • het aanmoedigen van waardig werk, werkcondities en groene jobs

Omzendbrieven bevatten de instructies waarmee de federale overheidsdiensten rekening moeten houden bij de opmaak van hun bestekken. Voor het opnemen van duurzame aspecten in bestekken werden een aantal federale omzendbrieven opgemaakt betreffende de aanschaf van diverse product- en dienstengroepen, hout en wagens.

Sinds het begin van deze eeuw hebben verschillende overheidsdiensten producten en diensten vanuit duurzaamheidperspectief gedefinieerd. Deze bepalingen, vaak een opsomming van criteria en clausules, worden ingezet voor verschillende beleidsinstrumenten, waaronder duurzame overheidsopdrachten. Door het verhogen van de vraag naar duurzame producten kan het aanbod van duurzame producten en diensten op de markt geleidelijk stijgen.

De laatste jaren proberen verschillende overheden hun krachten te bundelen en op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt o.a. via:

  • Europees overleg in de Advisory Group van de Europese Commissie
  • Nationaal overleg in de ICDO-CCIM werkgroep duurzame overheidsopdrachten
  • Federaal overleg binnen het netwerk van federale inkopers
  • Maatschappelijk overleg met middenveldorganisaties