2013 Fedorest

In 2012 besliste toenmalig minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling om het project duurzame voeding in de personeelsrestaurants verder te zetten binnen Fedorest. Fedorest beheert alle restaurants van de FOD Financiën. In 2013 volgen zeven van deze restaurants  het programma over duurzame voeding.

De aanpak bouwt verder op de positieve ervaringen uit het vorige project. Het is opnieuw de doelstelling om
1. de hoeveelheid vlees te verminderen;
2. de hoeveelheid groenten, bij voorkeur seizoensgebonden groenten, te verhogen;
3. de frequentie en diversifiëring van de vegetarische schotels te verhogen.

Om deze doelstellingen te bereiken wordt er voor iedere keuken een gepersonaliseerd plan opgemaakt waarbij de beheerder, de chef-kok en het keukenpersoneel betrokken worden. Door infosessies en workshops worden nieuwe technieken en producten aangeleerd en voorgesteld.

Bij aanvang wordt voor iedere keuken een nulmeting uitgevoerd. Gedurende de looptijd van het project wordt de ecologische impact van de maaltijden en de geboekte vooruitgang opgevolgd.

Tenslotte spelen de klanten een belangrijke rol in het hele verhaal. De inspanningen in de keuken moeten gepaard gaan met een sensibilisatie van de klant voor duurzame voeding. Ook dit maakt deel uit van het project.

Het project werd opgestart in maart 2013 en loopt tot het einde van het jaar.