2011 Federale overheid

Waarover gaat het?

De POD Duurzame Ontwikkeling heeft aan de restaurants van de federale overheidsdiensten voorgesteld om deel te nemen aan een project dat erop gericht is menu’s voor te stellen die beter voldoen aan de criteria voor duurzame voeding. De thema’s die dit jaar werden afgebakend zijn:

 • dagelijks minder vlees
 • meer seizoensgroenten
 • meer vegetarische alternatieven van kwaliteit

Welke restaurants nemen deel?

Acht restaurants hebben de oproep positief beantwoord:

 • drie restaurants van de FOD Financiën (North Galaxy, Leuven en Malmedy)
 • een restaurant van de FOD Justitie
 • een restaurant van de FOD Binnenlandse Zaken
 • het restaurant van de Kanselarij van de Eerste minister
 • de cafetaria van de FOD Mobiliteit en Vervoer
 • de cafetaria van de SPF Personeel en Organisatie

Concreet

Het project werd opgang getrokken op 14 september 2011met een gezamenlijke kick off voor alle deelnemers. Na een voorstelling van de projectplanning, de coaches en de begeleiding door de POD DO werden de koks meteen de keuken ingestuurd voor een eerste workshop koken met vegetarische producten. De beheerders konden ondertussen kennis maken met nieuwe producten en leveranciers. En de communicatieverantwoordelijken namen deel aan een brainstormsessie over acties om ook de klanten van de restaurants te informeren en overtuigen om duurzamer te eten. ’s Middags kon iedereen proeven van de bereide vegetarische hapjes. Het was voor alle deelnemers een geslaagde en voor sommigen geruststellende aftrap.

In de meeste deelnemende restaurants werd het project gestart met een officiële engagementsverklaring. Deze verklaring werd medeondertekend door de voorzitter. Zo werd de steun van het management aan dit project duidelijk voor het hele team en voor alle medewerkers die komen eten in het restaurant.

Hierna volgde een begeleiding die voor ieder restaurant op maat werd uitgewerkt. Er werd aandacht besteed aan de berekening van de ecologische afdruk en de waterafdruk van gerechten en hoe deze afdruk op een eenvoudige manier, met kleine ingrepen, verkleind kan worden. De koks Nicolas Kersting en Damien Poncelet gaven in iedere keuken twee workshops, een over  vegetarische voeding en een over seizoengebonden groenten. Daarnaast werd ook advies gegeven om gerechten met minder vlees te bereiden.

De klanten van de deelnemende restaurants werden niet vergeten. Zij vormen een belangrijk element in dit project. Enerzijds moet het restaurant lekkere én mooie vegetarische gerechten klaar maken die de klant overtuigen. Anderzijds moet de klant openstaan voor vernieuwing. De POD DO voerde in 2011 een communicatiecampagne naar de klanten in de deelnemende restaurants en ruimer naar alle federale ambtenaren in het kader van de Dag van de Duurzame Ontwikkeling.
 

Resultaten

Het project behaalde enkele opmerkelijke resultaten:

 • de ecologische voetafdruk te verkleinen met 1.200.000 m², gelijk aan de oppervlakte van 140 voetbalvelden
 • het waterverbruik te verminderen met 190.000 m³, gelijk aan de inhoud van 76 olympische zwembaden
 • de CO2-uitstoot te verminderen met 165 ton CO2, gelijk aan de uitstoot van een dieselwagen die 32 keer rond de aarde rijdt

Ook een grootkeuken kan duurzaam zijn en mooie resultaten boeken!